Skip to the content

Milieumanagement

ISO 14001 en OHSAS 18001 zijn dé internationale normen op het gebied van milieuzorg en arbozorg. De normen helpen ondernemingen hun doelen op milieu- en  arbogebied  te bereiken. Eén van de uitgangspunten hierbij is integratie met andere management- en zorgsystemen, zoals ISO 9001 (kwaliteit)  en ISO 22000 (voedselveiligheid). 

Een milieu- en arbozorgsysteem levert veel voordelen op voor uw organisatie, zoals:

 • borging en verbetering van de milieu- en arbo-prestaties;
 • vermindering van kosten door afvalmanagement, energiebesparing en besparing op grondstoffen, lagere verzekeringspremies en milieuheffingen en het voorkomen van schadeclaims;
 • verbetering van het milieu-imago van het bedrijf;
 • voldoen aan arbo- en milieuwetgeving;
 • invulling geven aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Onze aanpak
Adviesbureau SAM ondersteunt bedrijven bij het hele traject om tot een milieuzorgsysteem en een arbozorgsysteem te komen, volgens de werkwijze: 

 • vaststellen van intenties en doelen;
 • identificeren van milieu- en arboaspecten en milieu- en arboeffecten;
 • opstellen van (verbeter)plannen van aanpak;
 • opstellen van handboeken en procedures;
 • uitvoeren van audits;
 • begeleiden van de eindbeoordeling voor certificering.


Vele bedrijven gingen u voor bij het opzetten en implementeren van hun zorgsysteem. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !