Skip to the content

Nieuws

Er is hard gewerkt aan een volgende versie van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), dit is versie 4.2. Het LAVS heeft tot doel de transparantie en veiligheid binnen de asbestsec ...

Sinds 3 april kunnen ondernemers aanspraak maken op 9 nieuwe regelingen ter bevordering van de energietransitie: Demonstratie Energie Innovatie, Hernieuwbare Energie, BBEG Innovati ...

Werknemers die denken dat ze met een gevaarlijke stof werken, kunnen dit checken met een speciale app, de Stoffencheck. De app, een initiatief van de Inspectie SZW en de FNV, geeft ...

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het budget van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken verhoogd voor 2018. Het beschikbare bedrag voor dit ja ...

Het SCCM publiceerde in oktober 2017 het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 en bijbehorend informatieblad. Dit schema is vooral interessant voor organisaties d ...

Ook kantoren op een industrieterrein moeten vanaf 2023 voldoen aan energielabel C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen vanaf dat moment niet meer gebruikt worden. De ge ...

Ondernemingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, moeten voortaan aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Zo heeft mi ...

Om aan stakeholders aan te tonen dat er in uw bedrijf veilig gewerkt wordt, is het mogelijk om uw bedrijf te laten certificeren. Op het moment dat u ervoor kiest uw bedrijf te late ...

Betekent dat wat voor uw organisatie? Het landelijk afvalstoffenbeleid - het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is per 28 december 2017 aangepast. Dit, samen met het per 1 januari 2 ...

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !