Skip to the content

Carbon Footprint

Waarom de Carbon Footprint berekenen?
Milieu- en veiligheidsaspecten zijn een onderdeel van de bedrijfsvoering van iedere onderneming en instelling. Het is een randvoorwaarde waarbinnen iedere organisatie moet opereren. De Carbon Footprint analyse helpt hierbij doordat zo inzicht verkregen wordt in de eigen emissies ten opzichte van de totale keten. Daarnaast kan het richting bepalend zijn voor de organisatie zodat op basis hiervan gerichte maatregelen genomen kunnen worden en tevens kan het gebruikt worden voor bewustwording richting de stakeholders.

Lees meer over onze aanpak in het productblad: De SAM Carbon Footprint analyse.

Stefan Walta is directeur van SAM BV