Skip to the content

Bedrijven moeten energiemaatregelen gaan rapporteren

Ondernemingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, moeten voortaan aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Zo heeft minister Wiebes van economische zaken en klimaat onlangs bekend gemaakt. Als ze niet alle maatregelen hebben getroffen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, krijgen ze de inspectie van de Omgevingsdienst aan de deur die een boete kan opleggen. De nieuwe verplichting, een soort omgekeerde bewijslast, zal voor honderdduizend bedrijven in het MKB gaan gelden, van de bakker op de hoek tot middelgrote industriële bedrijven.

Dat heeft de regering afgesproken met alle partijen in het energieakkoord, waaronder VNO/NCW, MKB-Nederland en de organisatie van gemeenten VNG. De maatregel is getroffen omdat het programma voor energiebesparing, zoals dat was opgezet in het Energieakkoord uit 2013, ver achter loopt op schema. Het Energieakkoord bepaalde dat er vóór 2020 100 petajoule aan energie zou worden bespaard in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties. Vorig jaar werd duidelijk dat het niet veel meer zou worden dan 75 petajoule.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de doelen van het energieakkoord niet gehaald dreigden te worden, zijn de partijen van het Energieakkoord met elkaar in onderhandeling om de energiebesparing te versnellen.

Ondernemingen en instellingen (zoals zwembaden of ziekenhuizen) zijn al jaren verplicht om elke energiebesparende maatregel te treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Zo is dat geregeld in de Wet Milieubeheer. Maar tot nu toe komt er weinig van terecht. Vanaf nu moeten de ondernemingen bij de Omgevingsdienst melden welke van de 'erkende maatregelen' ze al hebben getroffen.

Dat de wet slecht werd nageleefd, was ook bij de totstandkoming van het Energieakkoord in 2013 duidelijk. Daarom zijn er daarna voor bijna elke bedrijfstak lijsten opgesteld van 'erkende maatregelen': maatregelen waarvan is vastgesteld dat ze binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Die lijsten zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties, en gaan nu gelden als het minimum wat bedrijven moeten doen om hun energieverbruik te beperken.

De nieuwe verplichting geldt niet voor enkele honderden grote energieverbruikers. Die hebben hun eigen meerjarenafspraken over energiebesparing, en hun programma's halen keurig de doelstellingen van het Energieakkoord.

Voor meer informatie over chemietanks kunt u contact opnemen met Stefan Walta 06-14445881.

Stefan Walta is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !