Skip to the content

Certificering arbomanagementsystemen volgens ISO 45001

Om aan stakeholders aan te tonen dat er in uw bedrijf veilig gewerkt wordt, is het mogelijk om uw bedrijf te laten certificeren. Op het moment dat u ervoor kiest uw bedrijf te laten certificeren, laat u het complete Arbomanagementsysteem certificeren. Hiermee toont u aan dat de arbeidsomstandigheden in uw organisatie goed geregeld zijn, dat de risico’s in kaart gebracht en geëvalueerd zijn en dat u streeft naar continue verbetering. Het is tot nu toe enkel mogelijk geweest om de certificering te laten verlopen via OHSAS 18001.

In 2013 is besloten om de eisen van de OHSAS 18001 om te zetten naar een vorm die past binnen de High Level Structure van ISO. Vanaf 2013 is gestart om een ISO-norm op te stellen, die uiteindelijk wereldwijd geldig is. Op internationaal niveau zijn grote verschillen op het gebied van arbeidsomstandigheden, waardoor het opstellen van een geharmoniseerde norm niet eenvoudig is. Naar verwachting wordt de nieuwe ISO-norm, de ISO 45001, in het tweede kwartaal van 2018 in definitieve versie gepubliceerd.

Op het moment dat deze definitieve versie is gepubliceerd, zal deze de OHSAS 18001 volledig vervangen. Door de High Level Structure is het voor uw bedrijf eenvoudiger om de norm te integreren in uw systeem en dus te combineren met de audits voor bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 50001 (energie).

De grootste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 zijn:

  •     Context van de organisatie;
  •  Vaststellen van stakeholders;
  •  Invloed van veranderingen (in- en extern) op   de organisatie;
  •  Risico’s en kansen;
  •  Meer aandacht voor leiderschap;
  •  Beheersing van uitbestede processen;
  •  Er worden eisen gesteld aan de participatie van medewerkers en belanghebbenden;
  •  Sociale factoren zoals leiderschap, cultuur, werktijden, werkorganisatie en werklast moeten worden meegenomen bij het identificeren van gevaren;
  •  Er moet aandachtverschuiving zijn van trainingsbehoeften naar competenties;
  •  Er komt meer aandacht voor commitment tot afwegen van maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie.

Voor meer informatie over arbomanagement kunt u contact opnemen met Mira Smits 06-14445885.

Mira Smits is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !