Skip to the content

Een nieuw landelijk afvalbeheerplan

Betekent dat wat voor uw organisatie?

Het landelijk afvalstoffenbeleid - het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is per 28 december 2017 aangepast. Dit, samen met het per 1 januari 2018 gewijzigde Besluit Omgevingsrecht (BOR), verplicht spelers in de afvalketen hun vergunningen aan te passen aan dit nieuwe beleid.

Ontdoeners of verwerkers van afval moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen en de eventuele gevolgen daarvan voor hun organisatie.

Is uw bedrijf ontdoener van afval van een van de volgende categorieën:

  • Gevaarlijk en niet-gevaarlijk procesafhankelijk industrieel afval
  • Hout en houten verpakkingen
  • PAK-rijke en PAK-arme afvalstoffen
  • Gips, gipsblokken en gipsplaat
  • Cellenbeton (gasbeton)
  • EPS verpakkingsmateriaal (piepschuim)

dan kan het zijn dat deze afvalstromen gescheiden moet worden.

Het is niet nodig direct met het extra scheiden van afval te beginnen, maar wees er wel op verdacht dat het bevoegd gezag in de loop van dit jaar contact met u opneemt om uw vergunning op afvalgebied te actualiseren. De gewijzigde vergunning schrijft dan voor dat u meer afvalstromen gescheiden moet houden, tenzij de vergunning het mengen van specifieke afvalstromen toestaat of als het scheiden niet doelmatig is omdat de hoeveelheden te klein zijn. Dat laatste is het geval als kan worden aangetoond dat de kosten van het scheiden hoger zijn dan € 45/ton. In dat geval moet er wel een vrijstelling van de scheidingsplicht worden verkregen.

De nieuwe regels over afvalscheiding gelden ook voor bedrijven waarvoor de algemene regels van het Activiteitenbesluit gelden.

Voor meer informatie over afvalbeheer kunt u contact opnemen met Mira Smits 06-14445885.

Mira Smits is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !