Skip to the content

Voorgesteld klimaatakkoord

Het ontwerp voor het klimaatakkoord is klaar. Daarmee ligt er een omvangrijk samenhangend pakket waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49% kan terugdringen.

Onderstaande afspraken zijn hierin voorgesteld:

  • Alle bedrijven met een jaarlijkse uitstoot groter dan 10kton dienen voor eind 2019 reductieplannen op te stellen met concrete maatregelen voor 2030 en een doorkijk naar een neutrale basis in 2050.
  • Goedgekeurd plan heeft toegang tot een SDE++ regeling (tendersysteem gericht op CO2 reductie).
  • Geen goedgekeurd plan of niet nakomen van het plan zullen vanaf 2021 additionele CO2 heffingen krijgen opgelegd.

Voor meer informatie over het klimaatakkoord of het opstellen van een reductieplan kunt u contact opnemen met Stefan Walta via emailadres Stefan.walta@sambv.nl

 

Stefan Walta is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !