Skip to the content

EED Energie Audit

SAM ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de verplichting van de EED (Energie-Efficiency Richtlijn). Veel bedrijven geven aan het lastig te vinden om te bepalen of zij aan de EED moeten voldoen. Het bevoegd gezag, in dit geval, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft hiervoor veel informatie op haar website geplaatst, zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed

De toets dient gedaan te worden voor individuele bedrijven en bedrijven die individueel niet onder EED vallen, maar wel als concern. Wanneer een kantoor onderdeel is van een concern, dan is in veel gevallen zowel het kantoor (dochteronderneming) als het moederbedrijf EED plichtig.

EED opstellen?

Het bedrijf en of concern dient voor 31 december 2020 te voldoen aan de EED plicht. Er zijn diverse manieren om aan de EED audit plicht te voldoen. SAM ondersteunt bedrijven op de volgende wijze:

  • Opstellen van EED Energie Audit verslag
  • Invoering van een energie management systeem ISO 50001
  • Toevoeging van CO2-Reductiemanagement op een bestaand  ISO 14001 systeem

Voor meer informatie m.b.t. EED kunt u contact opnemen met Stefan Walta via stefan.walta@sambv.nl of 06-14445881

Stefan Walta is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !