Skip to the content

Inspectie SZW in 2021

Inspectie van SZW in 2021


De Inspectie van SZW zet in 2021 opnieuw in op naleving van de arbokernverplichtingen. Via voorlichting en actieve inspecties wijst de Inspectie werkgevers op het belang van een goede invulling van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract als basis voor veilig en gezond werk.

In 2021 wordt een in 2020 ontwikkeld instrument gevalideerd dat een indicatie moet verschaffen van de gezond- en veiligheidscultuur van kleine en middelgrote organisaties. Vanwege de grote impact van het coronavirus op de samenleving en daarmee ook de werkvloer, besteedt de Inspectie bijzondere aandacht aan dit risico. De focus ligt daarbij op de inventarisatie van dit risico in de RI&E en de beheersmaatregelen daarvoor in het plan van aanpak.

Ook onderzoekt de Inspectie in 2021 in hoeverre andere biologische agentia dan corona een risico kunnen zijn voor een gezonde en veilige werkplek voor werknemers. Indien de onderzoeksbevindingen daartoe aanleiding geven zet de Inspectie gerichte interventies in.

Speerpunten waarop in 2021 o.a. ingezet wordt zijn:
• Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA); combinatiedruk werk-prive en het arboproof gebruiken van ict middelen in de thuissituatie
• Arbeidsdiscriminatie; inzetten van een algoritme waarmee online vacatures worden gescand op discriminerende elementen
• Gevaarlijke stoffen; de Inspectie neemt deel aan minstens 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo-verband
• Onderzoek naar ongevallen en klachten gerelateerd aan onveilig werken
• Beroepsziekten; zowel door fysieke als mentale overbelasting
• Certificatie en marktoezicht; de Inspectie zet in op onderzoek naar arbodiensten, machines, containers en kraan- en heimachinisten.

Voor meer informatie m.b.t. het treffen van beheersmaatregelen kunt u contact opnemen met Adviesbureau SAM via info@sambv.nl 

Mira Smits is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !