Skip to the content

SAM BV leidt op tot PGS 15 deskundige

Als een bedrijf meer dan 2.500 kg aan gevaarlijke stoffen en/of CMR stoffen in verpakking opslaat, moet er tijdens de werkzaamheden met die stoffen een vakbekwame deskundige in de inrichting aanwezig zijn. Dit volgt uit voorschrift 3.14.1 van de richtlijn PGS 15 en is verplicht vanwege de verwijzing hiernaar in omgevingsvergunningen en in de Activiteitenregeling. Volgens artikel 4.7 van de Activiteitenregeling (lid 1 onder b.), moet de door het bedrijf aan te stellen ‘PGS 15-deskundige’ zelfs fysiek aanwezig zijn bij de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen op laad- en loslocaties.

Let wel, een dergelijke ‘PGS 15-deskundige' is wat anders dan een 'Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen' die vereist is vanuit de ADR-regelgeving voor elke onderneming die gevaarlijke goederen verzend, vervoert, verpakt, belaadt, vult of lost. De opleiding voor de ADR veiligheidsadviseur is veel breder en diepgaander en wordt om die reden door veel bedrijven ingevuld door een externe deskundige.

De deskundige moet aantoonbaar opgeleid zijn voor de werkzaamheden met de voor het bedrijf relevante PGS 15-voorschriften. De opleiding moet de basiskennis over gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen behandelen. Kennis is alleen noodzakelijk van de gevaarlijke stoffen waarmee op de inrichting gewerkt wordt en de opleiding moet de nadruk leggen op het met de aanwezige middelen bestrijden van incidenten met deze stoffen. Voor het geval de PGS 15-deskundige met vakantie of ziek is, is het raadzaam dat meer mensen binnen een bedrijf vakbekwaam zijn op dit gebied.

De vereiste aantoonbaarheid kan worden ingevuld door het hebben van een opleidingscertificaat PGS 15. Adviesbureau SAM biedt een gedegen opleiding aan tot PGS 15-deskundige. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, als bewijs van deelname.

Stefan Walta is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !