Skip to the content

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

Volgens ADR-regelgeving dient elke onderneming die gevaarlijke goederen vervoert, verpakt, belaadt, vult of lost één of meerdere ‘veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen’ te benoemen.

Sinds versie 2019 van ADR dient ook de afzender van gevaarlijke stoffen een ADR veiligheidsadviseur te benoemen. Ook een afzender die enkel gevaarlijke stoffen verzendt, maar niet betrokken is bij het verpakken, beladen, vullen of lossen dient volgens deze wijziging in ADR nu een veiligheidsadviseur aan te stellen. Dit geldt in principe voor iedere organisatie die deze handelingen met gevaarlijke stoffen verricht en beperkt zich dus zeker niet tot de grote chemische concerns. De wet- en regelgeving is duidelijk en de handhaving streng: bij overtreding volgt een boete.

Er zijn bepaalde vrijstellingsgrenzen. Een veiligheidsadviseur is niet nodig als u vervoert met een vrijstelling, zoals geldt voor het vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen (een aantal blikken of flessen in een doos – onze bedrijven hebben geen blikken of flessen, maar emballage).
Gelukkig geldt er in de ADR een overgangstermijn opgenomen die geldt tot 31 december 2022. Bereidt u echter alvast voor, zodat u op 1 januari 2023 niet voor een probleem staat!

Een veiligheidsadviseur:

- Helpt in het algemeen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten* verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu;
- Gaat na of de voorschriften worden nageleefd,
- Adviseert de onderneming over de werkzaamheden met betrekking tot handelingen vervoer van gevaarlijke stoffen;
- Stelt een jaarverslag op voor de bedrijfsleiding;
- Rapporteert bij een ongeval of incident, het voorval schriftelijk aan de bedrijfsleiding;
- Hoeft niet in loondienst te zijn van de onderneming.
* Vervoeren, verpakken, beladen, verpakken vullen en lossen en nu dus ook het verzenden van gevaarlijke goederen.

Een veiligheidsadviseur dient gecertificeerd te zijn. In de te volgen opleiding wordt hij onderwezen in de volgende onderwerpen:
- Wet- en regelgeving;
- Classificatie gevaarlijke stoffen;
- Verpakking gevaarlijke stoffen;
- Regelingen bij het laden en lossen;
- Kenmerken van de etikettering;
- Regels die gelden voor vervoer;
- Voorschriften voertuigen;
- Eisen aan de constructie van verpakkingen en tanks.
Een opleiding duurt ca. 5-6 dagen en het examen wordt – net als het rijbewijs - door het CBR afgenomen. Bij goed gevolg wordt een Certificaat ‘Veiligheidsadviseur over de weg’ uitgereikt dat vijf jaar lang geldig is.
Gezien de kosten en de benodigde expertise kan het verstandig zijn hier een extern adviseur voor in te schakelen. Een extern adviseur neemt immers zijn kennis en ervaring mee die bij andere organisaties is opgedaan.

Stefan Walta is directeur van SAM BV

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !