Skip to the content

Energie

Energiebesparing is een hot item. De overheid legt steeds meer verplichtingen op om tot energie-efficiency en vermindering van CO2-uitstoot te komen en bedrijven kunnen veel geld besparen. 
Adviesbureau SAM biedt bedrijfsadvies over energie en is bovendien gespecialiseerd in het  stoom- en condensaatsystemen. 

De Nederlandse industrie heeft zich de laatste jaren al enorm ingespannen om tot substantiële energiebesparing te komen. Energiebesparing blijft echter een continu aandachtspunt. 

Energiebesparende maatregelen omvatten onder meer:

 • verbeterd energiemanagement;
 • optimalisatie van bestaande processen;
 • implementatie van nieuwe en duurzame technieken en warmte/kracht-koppeling.


Ieder bedrijf heeft zijn eigen aanleiding om met energiebesparing aan de slag te gaan:

 • realisatie van kostenbesparing;
 • een voorschrift in de milieuvergunning voor een energiebesparingsonderzoek of een bedrijfsenergieplan en de melding Activiteitenbesluit;
 • deelname aan overheidsprojecten en energieconvenanten. 


Adviesbureau SAM biedt u onder meer de volgende ondersteuning:

 • het doorlichten van productieprocessen gericht op energie- en kostenbesparing en CO2-emissie;
 • energiebesparingsonderzoek en bedrijfsenergieplan voor de milieuvergunning of de melding Activiteitenbesluit;
 • het opstellen van een Energie-efficiency plan (EEP) voor Meerjarenafspraken energie efficiency (MJA);
 • het opstellen van een Energie-efficiency plan (EEP) voor het Sectorakkoord Energie-efficientie ETS-ondernemingen (SEE);
 • het opzetten van een Energiezorg- of energiemanagementsysteem;
 • monitoring van energiegebruik / energie-efficiency en het implementeren en optimaliseren van monitoringsystemen;
 • het geven van een technisch energieadvies;
 • subsidieonderzoek ten behoeve van energiebesparingsmaatregelen
 • advisering over (duurzame) energievoorziening en -inkoop;
 • advisering bij CO2- en NOx-strategie en emissiehandel;
 • advisering over klimaatneutraal ondernemen.
 • haalbaarheidsonderzoek naar energiemaatregelen.

Meer informatie: 
Stefan Walta
stefan.walta@sambv.nl
06-14445881

Stoom
Stoom is een belangrijke energiedrager in de industrie. Er is veel kennis en inzicht nodig om stoomsystemen efficiënt en betrouwbaar te maken en te houden.
Adviesbureau SAM heeft de technische kennis en ervaring in huis om u daarbij te ondersteunen. Lees meer.

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !