CSRD

CSRD

De CSRD-richtlijn heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen. Zij verplicht EU-ondernemingen om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan stakeholders. 

 Naast beursgenoteerde bedrijven, die in 2025 hun eerste CSRD-rapportage over 2024 moeten opleveren, is er nog een andere groep bedrijven die ook aan de CSRD moeten voldoen en deze bedrijven moeten in 2026 een rapportage opleveren over het jaar 2025. 

Deze groep bestaat uit bedrijven die aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoen: 

  • een minimum van 250 voltijdsequivalenten (fte), 
  • een omzet van 40 miljoen euro en 
  • een balanstotaal van 20 miljoen euro. 

Daarna komt ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) aan de beurt, dat in 2027 een rapportage over het jaar 2026 moet opleveren. Voor het MKB zal de CSRD uiteindelijk ook van toepassing zijn, maar dit zal een vereenvoudigde versie, genaamd “CSRD light”, zijn. Er is nog weinig bekend over de specifieke vereisten hiervan. Daarnaast is CSRD ook van belang voor bedrijven in de keten. Als MKB-bedrijf kun je namelijk verwachten dat je vragen krijgt van grote bedrijven of banken in de keten over jouw duurzaamheidsprestaties.

Voor een MKB-onderneming gelden de volgende criteria:

  • Maximaal 250 fte in dienst (waarbij meerdere medewerkers als één fte kunnen worden geteld).
  • Een netto-omzet van maximaal €50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal €43 miljoen.

Voor niet-EU ondernemingen die een (geconsolideerde) omzet van meer dan €150 miljoen in de EU behalen, zal een speciaal toelichtingsregime worden ontwikkeld om aan de CSRD te voldoen.

 

Neem contact met ons op!

Neem voor meer informatie contact op met Stefan Walta.

Stefan Walta
stefan.walta@sambv.nl
06-14445881

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA