ABM toets

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

ABM toets

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, moeten bij een vergunningaanvraag beoordelen of (indirecte) lozing van deze gevaarlijke stoffen bezwaarlijk is voor het ontvangende oppervlaktewater. Dit betreft alle stoffen die tijdens de reguliere bedrijfsvoering in het afvalwater terecht kunnen komen. Onder gevaarlijke stoffen vallen bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen, koelwater- en ketelwateradditief, maar vaak ook ingrediënten. Met de ABM 2016 (Algemene BeoordelingsMethodiek) kunnen stoffen onderling eenduidig worden vergeleken wat betreft de waterbezwaarlijkheid. Hieraan gekoppeld is de gevergde saneringsinspanning. Stoffen met score Z (Zeer Zorgwekkende Stoffen of ZZS) zijn de meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Samen met A-stoffen vormen zij in de ABM-toets de meest waterbezwaarlijke groep van stoffen.

Onze aanpak

Adviesbureau SAM kan de ABM-toets efficiënt uitvoeren voor bedrijven. Vaak zijn vergelijkbare stoffen al eens eerder beoordeeld. Ook helpt onze chemische kennis bij het beoordelen van stoffen waarvan niet alle relevante eigenschappen op de MSDS zijn vermeld. Wanneer uit de ABM-toets blijkt dat bepaalde stoffen vervangen moeten worden, denken wij mee over vervangende producten en kunnen we snel beoordelen in hoeverre hiermee winst wordt geboekt op het gebied van waterbezwaarlijkheid. In sommige gevallen hoeven waterbezwaarlijke stoffen niet direct vervangen te worden, maar zijn andere maatregelen of een verdere onderbouwing noodzakelijk. In dat geval ondersteunen we het bedrijf bij het implementeren van dergelijke maatregelen.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het uitvoeren van een ABM toets. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA