QRA

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

QRA

De letters QRA staan voor “quantitative risk assessment” oftewel Kwantitatieve Risico Analyse. De QRA is een hulpmiddel om de risico’s van het gebruiken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken. De resultaten van een QRA vertalen zich in een plaatsgebonden risico (PR) contour, een groepsrisico (GR) en invloedsgebied.

 

De uitkomsten van een QRA bieden overheden de mogelijkheid een verantwoorde beslissing te nemen over de aanvaardbaarheid van de externe veiligheidsrisico’s van een bedrijf, of de aanvaardbaarheid van een ontwikkeling in de omgeving van een risicovol bedrijf (bijvoorbeeld door een groepsrisicoberekening).

Een QRA komt aan de orde wanneer u:

E

een haalbaarheidsstudie doet;

E

in een vergunningtraject zit middels een eerste fase veiligheidsrapport;

E

Toe bent aan de vijf-jaarlijkse revisie van uw veiligheidsrapport;

E

Een verandering in het productieproces wilt gaan doorvoeren;

E

Uw opslag volumes wilt vergroten;

De QRA wordt met behulp van een van de volgende rekenpakketten uitgevoerd: Safeti.nl, RBM II of Carola. Adviesbureau SAM is licentiehouder van het softwarepakket SAFETINL.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het uitvoeren van een QRA. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA