RI&E

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)

Een RI&E is een onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werknemers in een organisatie. De Arbowet verplicht iedere werkgever met personeel een RI&E te laten uitvoeren. Vindt er een bedrijfsongeval plaats? Dan wordt er een beroep gedaan op de RI&E. Het ontbreken van een RI&E is een groot risico bij een inspectieonderzoek, maar zeker als er iets fout gaat. 

Je hoeft een RI&E maar één keer te laten uitvoeren. Het is dus een eenmalige investering. Wel is het belangrijk dat het document actueel blijft. Bij een substantiële wijziging van het werkproces, de werkomstandigheden of gebruikte techniek, moet de RI&E geactualiseerd worden op die specifieke punten. Na een inventarisatie van de risicofactoren beslist u als werkgever welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in uw bedrijf.

Met de RI&E neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid op het gebied van fysieke, psychische en sociale veiligheid. Maar niet alleen dat. Een RI&E helpt om een gezond bedrijf te worden en te blijven. Werknemers in een gezond bedrijf zijn minder vaak ziek, presteren meer, en versterken een positieve sfeer en uitstraling.

 

Onze aanpak

Adviesbureau SAM voert een RI&E in drie stappen uit:

E

Stap 1 Inventarisatie

Om een goed en volledig beeld te krijgen maken we een rondgang door het bedrijf en bestuderen we relevante beleidsdocumenten. Daarnaast interviewt we sleutelfiguren en andere werknemers. Zo brengen we de risico’s in kaart. We letten daarbij op drie soorten risico’s: fysieke risico’s (bijvoorbeeld tillen en beeldschermwerk), psychosociale risico’s (stressfactoren) en veiligheidsrisico’s.

E

Stap 2 Evaluatie

Na de inventarisatie vindt er een ordening plaats. Welk risico heeft de hoogste prioriteit? Hoe groot is de kans op dit risico en hoeveel personen zijn betrokken bij een eventueel ongeval? Wat vinden de werknemers belangrijk? Wat is de mogelijke impact van een veiligheidsrisico? Welke keuze zou de leidinggevende maken?

E

Stap 3 Plan van aanpak

Op basis van de inventarisatie en evaluatie stellen we een plan van aanpak op. Wat moet er gebeuren? Door wie en binnen welke termijn? Welk budget is hiervoor nodig? Het is belangrijk dat het plan van aanpak werkbaar is en dat de termijnen goed zijn afgestemd op prioriteiten en mogelijkheden.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het uitvoeren van een RI&E. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA