Bodem

 Adviesbureau SAM begeleidt het gehele proces van bodemonderzoek tot saneringsplan. 

Bodem

Bodemverontreiniging, bodemsanering en bodembescherming zijn belangrijke milieu-onderwerpen, waar bedrijven aandacht aan moeten besteden.

Bodembescherming

Bedrijven worden in een Wm-vergunning of bij een melding Activiteitenbesluit  verplicht onderzoek te doen naar de milieurisico’s voor de bodem in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), ter voorkoming van bodemverontreinigingen. SAM voert NRB-analyses die leiden tot een praktisch plan van aanpak om bodemrisico’s te voorkomen, zodat bedrijven voldoen aan de NRB. Wij hebben eveneens aandacht voor de implementatie van het plan van aanpak.

Bodemsanering

Bij een bodemverontreiniging kan bodemsanering een vereiste zijn. SAM begeleidt het gehele proces van bodemonderzoek tot saneringsplan.

Neem contact met ons op!

Meer informatie: 
Stefan Walta
stefan.walta@sambv.nl
06-14445881

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA