Stoom

Adviesbureau SAM heeft kennis en inzicht in het functioneren van het systeem en de componenten. 

Stoom

Tot op de dag van vandaag is stoom één van de belangrijkste energiedragers in de Nederlandse industrie, en daarom een belangrijk onderwerp tijdens onze vele energieprojecten. In het algemeen groeit bij bedrijven de behoefte aan ondersteuning op het gebied van stoom. Met de stijgende energieprijzen groeit navenant de behoefte aan specifieke kennis over stoom en mogelijkheden voor systeemefficiency.

Stoom- en condensaatsysteem

Een stoom- en condensaatsysteem is, vanwege de faseveranderingen die stoom ondergaat bij verschillende drukken, een complex systeem. Veelal is het systeem al decennia in bedrijf en in de loop der jaren verouderd, gewijzigd en uitgebreid. Met de consequenties hiervan voor de totale installatie wordt niet altijd voldoende rekening gehouden. Om een efficiënt en betrouwbaar systeem te kunnen onderhouden, is het van belang om kennis en inzicht te hebben in het functioneren van het systeem en de componenten. 

SAM kan u ondersteunen bij de volgende processen:

E
Inspectie van stoom- en condensaatsystemen

Met inspectie en de borging daarvan in de organisatie kan veel winst behaald worden. Het gaat daarbij vooral om de inspecties van condenspotten, appendages, warmtewisselaars en andere procesapparatuur, leidingnet, etc.

E
Troubleshooting

Waterslag, erosie en corrosie en slechte procesregelingen komen vaak voor. Adviesbureau SAM analyseert de problemen en komt met praktische oplossingen. 

E
Onderhoudsplan en onderhoudszorgsysteem

Adviesbureau SAM ondersteunt bij het ontwikkelen van een plan om onderhoud gestructureerd en gestandaardiseerd aan te pakken, en te borgen in de organisatie.

E
Studies

SAM voert studies uit om de haalbaarheid van maatregelen technisch en bedrijfseconomisch te beoordelen. Ook kennen wij de weg naar nieuwe technologieën en subsidieregelingen.

E
Opleiding

SAM geeft voorlichting, workshops en cursussen over stoom- en condensaatsystemen, condenspotten, leidingsystemen, energiebesparende apparatuur, etc. Met goed opgeleide medewerkers borgt u het beheer van installaties.

E
Projectmanagement

SAM kan het hele project van aankoop tot realisatie voor u regelen.

Factsheets stoom

Hieronder zijn een aantal factsheets opgenomen van veelvoorkomende besparingen aan een stoomketel: 
Factsheet: Restwarmte benutten uit rookgassen
Factsheet: Stoomketel afschakelen bij productiestilstand
Factsheet: Warmteterugwinning uit spuiwarmte
Factsheet: Overdimensionering stoomketel

Adviesbureau SAM speelt in op de behoefte aan kennis door het uitgeven van het boek “Het Ketelhuis” van Nol Duinkerken. 
Met dit boek krijgt u toegang tot een enorme hoeveelheid praktische en onafhankelijke informatie. Voor meer informatie over het boek “Het Ketelhuis” en bestellingen, klik hier.

Adviesbureau SAM is tevens medeoprichter van Het Stoomplatform  www.stoomplatform.nl

Neem contact met ons op!

Neem voor meer informatie contact op met Stefan Walta.

Stefan Walta
stefan.walta@sambv.nl
06-14445881

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA