Afvalpreventieonderzoek

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

Afvalpreventieonderzoek

Onderdeel van een milieuvergunning is een afvalpreventieonderzoek. De almaar groeiende wereldbevolking leidt  tot een forse toename van afval, waar we op een verantwoorde manier mee om dienen te gaan. Het voorkomen van bedrijfsafval levert niet alleen winst op voor het milieu maar kan ook financiële winst opleveren. De overheid kan in sommige gevallen onderzoek naar afvalpreventie subsidiëren. Daarom  is het belangrijk dat bedrijven inzicht krijgen in hun afvalstromen. Om meer inzicht te krijgen in de aanwezige afvalstromen en de wijze waarop het bedrijf met afval omgaat, is het verstandig om een afvalpreventieonderzoek uit te voeren. Het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek is verplicht voor bedrijven die meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval of 25 ton bedrijfsafval produceren. Aan de hand van het onderzoek wordt een afvalpreventieplan opgesteld met maatregelen om de afvalproductie te verminderen.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het opstellen van een afvalpreventieonderzoek. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA