Waar staan wij voor

Adviesbureau SAM staat voor kwaliteit, professioneel handelen, integriteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid in de opdrachten die wij uitvoeren voor klanten.

Interne gedragscode adviesbureau SAM bv

Adviesbureau SAM staat voor kwaliteit, professioneel handelen, integriteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid in de opdrachten die wij uitvoeren voor klanten. Het belang van de klant staat centraal in ons handelen. Tegelijkertijd hanteren wij de volgende uitgangspunten en normen in het handelen van onze adviseur. Op deze uitgangspunten en normen zijn wij aanspreekbaar. De waarden en normen waar wij voor staan gelden uiteraard ook voor onze eigen organisatie

E

1. Basishouding

Ons handelen als adviseur is er op gericht dat onze klanten zelfstandig verder kunnen met ons advies.

E

2. Competentie

Wij staan voor professionele adviezen. Wij aanvaarden alleen opdrachten waarvoor we voldoende competent zijn, door deskundigheid en ervaring.

E

3. Eerlijkheid en transparantie

Wij zijn eerlijk en transparant in ons handelen. Alles wat wij doen en hoe wij dat doen kunnen wij verantwoorden aan onze klanten.

E

4. Professionele onafhankelijkheid

Professionele onafhankelijkheid staat hoog in ons vaandel. Als wij op basis van wettelijke verplichtingen, morele uitgangspunten en professionele standaarden onze klanten moeten tegenspreken, zullen we dat doen.

E

5. Beter en duurzaam

Wij streven in onze adviezen naar betere arbeidsomstandigheden, een beter milieu en duurzaam ondernemen, bij onze klanten, en ook in het handelen van onze adviseurs en onze eigen organisatie.

E

6. Kwaliteit

Onze kwaliteitstandaard is hoog. Wij streven er naar om onze opdrachten met een ‘goed’ oordeel van de klant uit te voeren en af te ronden.

E

7. Maatwerk

Iedere opdracht die wij uitvoeren beschouwen wij als uniek en de uitvoering is altijd een kwestie van maatwerk. Uiteraard maken we gebruiken van ervaringen elders, maar we houden ook altijd rekening met specifieke wensen en omstandigheden bij de klant.

E

8. Afspraken nakomen

Wij komen afspraken en beloftes na. Als we dat door onvoorziene omstandigheden niet kunnen waarmaken, zullen we dat bijtijds aan de klant laten weten.

E

9. Respect

Wij handelen met respect in de omgang met personen. Dat betekent dat we vertrouwelijk omgaan met informatie van klanten.

E

10. Doelmatigheid

Wij voeren onze opdrachten zo doelmatig mogelijk uit en streven er naar om onnodige extra kosten voor klanten te voorkomen.

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA