EED

De EED audit geeft inzicht in het energieverbruik.

EED

De EED energie-audit is een onderdeel uit de Energy Efficiency Directive, afgekort: EED. Dit is een Europese richtlijn die inzicht geeft in het energieverbruik van bedrijven.

 De EED verplichting geldt voor de volgende ondernemingen:

  • Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

 In sommige gevallen zijn bedrijven uitgezonderd van de EED-plicht zoals bedrijven die een ISO 50001 systeem of CO2 prestatieladder hebben. SAM is op de hoogte van alle uitzonderingen.

Tijdens  de energie-audit wordt het energieverbruik van uw onderneming (kunnen meerdere locaties onder vallen) in kaart gebracht. De rapportage wordt vervolgens ingediend bij het bevoegd gezag waar uw onderneming onder valt.

 

Neem contact met ons op!

Adviesbureau SAM BV
info@sambv.nl

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA