ADC toets

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

ADC toets

Een ADC toets wordt uitgevoerd indien uit de Passende beoordeling is gebleken dat significante negatieve effecten van een project op de Natura 2000 gebieden niet (volledig) uitgesloten kunnen worden.

De ADC-toets heeft een streng toetsingskader dat in de Wet Natuurbescherming is opgenomen. De 3 voorwaarden waaraan een project moet voldoen:

E
  • Alternatieven (voor de locatie en/of voor de ontwikkeling zelf) die mogelijk tot minder schade aan beschermde natuurwaarden leiden, zijn onderzocht en overwogen.
E
  • Dwingende reden van groot openbaar belang. Uw plan of project is van een zogenaamde ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Uw plan of project onderscheidt verschillende wettelijke belangen. Wanneer sprake is van mogelijke effecten op door de EU als ‘prioritair’ aangemerkte soorten of habitats, is het aantal mogelijke redenen veel kleiner.
E
  • Compensatie.  U neemt voldoende mitigerende maatregelen om de schade op de instandhoudingsdoelstellingen de beperken of de effecten te compenseren. Compenserende maatregelen dient u te treffen vóórdat de ontwikkeling tot uitvoer kan komen.

Onze aanpak

Adviesbureau SAM kan voor u inschatten wat de kansen zijn voor een ADC toets. Daarnaast kunnen wij deze toets voor u uitvoeren en indienen.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het uitvoeren van een ADC toets. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA