Luchtkwaliteitsonderzoek

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

Luchtkwaliteitsonderzoek

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, maar ook voor een melding Activiteitenbesluit of voor een bestemmingsplanprocedure, kan een onderzoek naar de luchtkwaliteit noodzakelijk zijn. Dit geldt met name voor bedrijven met grote stookinstallaties, stofemissie van droogprocessen en/of relatief veel verkeersbewegingen. Het bevoegd gezag toetst of de luchtkwaliteit in de omgeving in de aangevraagde situatie voldoet aan de grenswaarden van de Wet milieubeheer of aan het Besluit Niet In Betekenende Mate (NIBM). Adviesbureau SAM berekent voor deze toetsing de concentraties van bijvoorbeeld NO2 en fijn stof rondom uw bedrijf. Wij gebruiken voor deze verspreidingsberekeningen de software Geomilieu (STACKS) of in sommige gevallen het programma ISL3a. De uitgangspunten leggen wij vast in een rapport. Onze uitgebreide kennis en expertise op het gebied van procesemissies en stookinstallaties helpen ons om het luchtkwaliteitsonderzoek gedegen uit te voeren.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het uitvoeren van een luchtkwaliteitsonderzoek. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA