CARBON FOOTPRINT

De SAM-Carbon Footprint analyse identificeert en verbetert de milieuprestaties van uw onderneming.

De SAM-carbon footprint analyse

Een Carbon Footprint analyse bepaalt de emissies (denk hierbij aan bijv. CO2 en HCFK’s) die bijdragen aan klimaatverandering tijdens de totale levenscyclus van een product. Dit begint bij de winning van grondstoffen, gaat via de productie van een halffabricaat en eindproduct, naar de gebruiksfase en eindigt met de afvalfase van het product. De Carbon Footprint-analyse analyseert en berekent welke activiteiten tijdens de gehele levensduur de grootste bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en inzicht van de emissies in de totale keten. Milieu en energie maatregelen kunnen hierdoor gericht en daarmee kostenefficiënt worden ingezet. Dit kan een stap zijn richting klimaat neutraal produceren. 

Neem contact met ons op!

Adviesbureau SAM BV
info@sambv.nl

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA