MRA

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

Milieu Risico Analyse

Een Milieu Risico Analyse (MRA) bepaalt de kans op onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater en het effect van deze lozingen op het milieu. Het beleid voor risico’s van onvoorziene lozingen is wettelijk vastgelegd in het BBT-document )integrale aanpak van risico’s voor onvoorziene lozingen) Volgens het BBT document dienen Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo) een Milieu Risico Analyse (MRA) uit te voeren wanneer zij een (water)vergunning aanvragen. Adviesnureau SAM ziet een tendens dat het Bevoegd Gezag steeds meer een MRA vraagt.

Een MRA geeft u inzicht in:

E

De aanwezige hoeveelheid waterbezwaarlijke stoffen en hun aspecten;

E

De locatie van deze stoffen en hoe deze op het oppervlaktewater kunnen worden geloosd;

E

Het risico op mogelijke lozingen en het milieueffect;

E

Welke maatregelen u kunt treffen om calamiteiten, lozingen en bijbehorende milieueffecten te beheersen;

Onze aanpak

Risico analyse door:

  • Analyseren van de stand der veiligheidstechniek
  • Inzichtelijk maken van risicovolle stoffen (die in het water terecht kunnen komen)

Model opzetten:

  • Vaak het Proteus model voorgeschreven om de risico’s te analyseren
  • De modellering stelt de risico’s op verschillende calamiteiten vast, dit betreft bijvoorbeeld lekkages, het falen van overslagverbindingen of het falen van opslagtanks
  • Deze risico’s worden gecategoriseerd in verwaarloosbare, acceptabele en verhoogde risico’s. Eventuele verhoogde risico’s dienen verder geanalyseerd te worden.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het opzetten van een MRA. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA