bijhouden Wet- en regelgeving

Adviesbureau SAM zorgt ervoor dat wetten en regels gaan leven in de organisatie.

Bijhouden Wet- en regelgeving

Weet u precies aan welke wettelijke regels uw bedrijf of instelling moet voldoen? Bent u altijd op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving? Hebt u alle acties uitgevoerd die de arbowetgeving, vergunningverlener en ISO 14001 auditor van u verlangen?

Inzicht

Veel bedrijven willen graag inzicht hebben in de mate waarin ze voldoen aan alle wetten en regels die voor hen gelden. Dat kost ze echter erg veel tijd, omdat de wereld van arbo- en milieuwet- en regelgeving complex en ondoorzichtig is. Ook is het moeilijk om aan te tonen dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan en wat de openstaande acties zijn.

Het register W&R zorgt ervoor dat u kan aantonen dat u voldoet aan wetten en regels.

Dit doen wij d.m.v. het betrekken van mensen zodat men weet waarom de acties benodigd zijn. Hierdoor gaat saaie materie leven in de organisatie. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het aantal arbo en milieu incidenten omlaag gaat.

Neem contact met ons op!

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA