Aerius

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

AERIUS

AERIUS Calculator is de applicatie waarin stikstofberekeningen worden gemaakt. Het gebruik van AERIUS voor het berekenen van de stikstofdepositie is wettelijk verplicht. Dit is geregeld in artikel 2.1 van de Regeling natuurbescherming. De stikstofdepositie wordt in AERIUS berekend binnen Natura 2000-gebieden middels hexagonen: zeshoekige vlakken met een oppervlakte van 1 ha. Met AERIUS kan worden onderbouwd dat de stikstofdepositie van een plan of project afgerond maximaal 0,00 mol/ha/jaar bedraagt. Dit betekent ter plaatse van elk hexagoon maximaal een bijdrage van 0,00 mol/ha/jaar. Hetzelfde geldt voor een toename ten opzichte van de referentiesituatie: op geen enkel hexagoon mag sprake zijn van een toename. Anders moet een Passende Beoordeling worden opgesteld en is een nieuwe aanvraag natuurvergunning noodzakelijk.

Het model wordt gebruikt sinds inwerkingtreding van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) op 1 juli 2015, maar wordt regelmatig bijgewerkt naar de meest actuele inzichten. Het bevoegd gezag vraagt in zo’n geval doorgaans om reeds ingediende stikstofberekeningen opnieuw uit te voeren met de meest recente versie van AERIUS. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvraag, want de uitkomsten van de nieuwere versie kunnen anders zijn.

 

Mogelijk zijn bepaalde hexagonen in een nieuwere versie van AERIUS niet langer aangewezen als stikstofgevoelige natuur; of andere hexagonen kunnen juist nieuwe stikstofgevoelige natuur bevatten. Vanaf versie 2019A kan de invloed van de bedrijfsgebouwen op de stikstofdepositie worden berekend. Sindsdien is dit noodzakelijk voor bedrijven op minder dan 3 km afstand van een Natura 2000-gebied waar sprake is van dominante gebouwen. In 2022 is een afkapgrens ingevoerd van 25 km rondom de bronnen. Dit betekent dat stikstofdepositie nog slechts tot op 25 km afstand van een bedrijf gevolgen kan hebben voor de natuur.

Adviesbureau SAM heeft veel praktijkervaring met het uitvoeren van AERIUS berekeningen voor uiteenlopende industriële bedrijfstakken. De uitgangspunten van de stikstofdepositieberekening leggen wij vast in een bijbehorende rapportage. Samen vormt dit de onderbouwing voor stikstofdepositie, bijvoorbeeld als onderdeel van een vergunningaanvraag.

 

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het uitvoeren van stikstofberekeningen. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA