Skip to the content

Carbon footprint

De SAM-carbon footprint analyse

De SAM-Carbon Footprint analyse identificeert en verbetert de milieuprestaties van uw onderneming. 

Een Carbon Footprint analyse bepaalt de emissies (denk hierbij aan bijv. CO2 en HCFK’s) die bijdragen aan klimaatverandering tijdens de totale levenscyclus van een product. Dit begint bij de winning van grondstoffen, gaat via de productie van een halffabricaat en eindproduct, naar de gebruiksfase en eindigt met de afvalfase van het product. De Carbon Footprint-analyse analyseert en berekent welke activiteiten tijdens de gehele levensduur de grootste bijdrage leveren aan de emissies van broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en inzicht van de emissies in de totale keten. Milieu en energie maatregelen kunnen hierdoor gericht en daarmee kostenefficiënt worden ingezet. Dit kan een stap zijn richting klimaat neutraal produceren. Lees meer..

 

 

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !