Skip to the content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat is MVO?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een ondernemingsstrategie waarbij de aandacht evenwichtig verdeeld is over de mens, het milieu en het economisch rendement.

Relevantie
MVO draagt bij aan een duurzame samenleving en aan een andere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven. Bij MVO komt een grotere verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven te liggen.

Uitwerking 
De Sociaal Economische Raad (SER) definieert MVO als: "het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies: het economische rendement, de gevolgen voor de mens binnen en buiten de onderneming en de effecten op het natuurlijke leefmilieu."

Centraal in MVO staat de onderneming. De onderneming wordt gezien als een waardecreërende organisatie. Deze waardecreatie kent op langere termijn drie dimensies:
•    De financieel-economische dimensie ;
•    De ecologische dimensie ;
•    De sociale dimensie.

Deze drie dimensies worden ook wel de 3 P's genoemd:
•    Profit - de invloed op of meerwaarde voor het bedrijf;
•    People - de invloed op mensen binnen en buiten het bedrijf;
•    Planet - de invloed op het natuurlijke leefmilieu.

Als een bedrijf zich bewust richt op deze dimensies en op alle drie positief (of neutraal) scoort, mag het bedrijf zich een maatschappelijk verantwoorde onderneming noemen. Steeds meer 
bedrijven richten zich hierop in de bedrijfsvoering. 

MVO is eigenlijk een middel en streven om negatieve (externe) effecten te verminderen en positieve (externe) effecten te versterken. Naast het feit dat MVO in toenemende mate verlangd wordt vanuit de overheid, markt en maatschappij, kunnen bedrijven door MVO:

•    Het imago verbeteren: door gehoor te geven aan wensen en eisen van consumenten, aandeelhouders, maatschappelijke organisaties en actiegroepen;
•    Effectiviteit verhogen: door investeringen in opleidingen en verspreiding van technologische kennis;
•   Bijdragen aan een betere gezondheid van werknemers en hun gezinnen en die van leveranciers en hun arbeiders (bijv. in ontwikkelingslanden);
•    Het milieu beschermen.

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !