Programma Aanpak stikstof

Adviesbureau SAM is bezig met de PAS in onder andere de levensmiddelenindustrie en kan ook uw bedrijf daarmee goed van dienst zijn.

Aanpak stikstof

De overheid hanteert de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bij de toetsing van een aanvraag. Op 17 maart 2017 is een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. Dit heeft onder andere gevolgen gehad voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Het verschil varieert per PAS-gebied, maar over het algemeen is de ruimte kleiner geworden. 

Adviesbureau SAM is bezig met de PAS in onder andere de levensmiddelenindustrie en kan ook uw bedrijf daarmee goed van dienst zijn. Bijvoorbeeld bij het vaststellen de mogelijkheden tot uitbreiding.

Neem contact met ons op!

Voor vragen neemt u contact op met:

Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA