Skip to the content

Duurzaamheid

Een duurzame ontwikkeling staat voor balans tussen profit, people en planet: er wordt dus niet alleen uit gegaan van het hier en nu, maar er wordt ook rekening gehouden met de economische, sociaal culturele en ecologische gevolgen 'elders' en 'in de toekomst'. 

Steeds meer bedrijven maken zich zorgen over het milieu, uitputting van grondstoffen en de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast hebben bedrijven te maken met een overheid die steeds verdergaande milieuregels opstelt en duurzaamheid als belangrijk criterium voor het eigen inkoopbeleid hanteert.

Adviesbureau SAM voert zelf een beleid gericht op duurzaamheid, en kan u ondersteunen in uw streven naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) door:

  • Voldoen aan de duurzaamheidseisen die de overheid stelt bij haar inkoopbeleid.
  • Duurzaamheid vorm te geven in uw eigen inkoopbeleid en in de relatie met (de keten van) leveranciers.
  • Duurzaamheid praktisch handen en voeten te geven in uw onderneming en dat te laten bijdragen aan het imago van uw bedrijf richting klanten en medewerkers.
  • Het opzetten en implementeren van de nieuwe norm voor duurzaamheid ISO26000 (in ontwerp).


Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

Contact

Adviesbureau SAM BV
Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

Email: info@sambv.nl
Tel: +31 (0)497 - 33 61 96
Tel: +31 (0)6 - 14 44 58 81

KvK nummer: 09138502

Het Ketelhuis

Bestel het praktisch naslagwerk: "Het Ketelhuis" !