Brzo

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO-2015/Seveso III). In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. De strenge Brzo-regelgeving heeft als doel ‘het voorkomen van zware ongevallen met grote gevolgen voor mens, omgeving, milieu en infrastructuur’. De regels en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn ook bedoeld om, mocht er toch iets misgaan, de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken.

Of een bedrijf valt onder de BRZO wetgeving is afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig is.

Het BRZO onderkent twee typen bedrijven: laagdrempel inrichting en hoogdrempel inrichting. Het onderscheid is afhankelijk van het overschrijden van een lage of hoge drempelwaarde, zoals genoemd in bijlage 1 van de Seveso III richtlijn.

Bij het ingaan van de nieuwe Omgevingswet, zal het begrip “BRZO-bedrijf” worden vervangen door SEVESO inrichting.

Aanvullende risico- inventarisatie en evaluatie

Bedrijven die minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hanteren, maar waar vergelijkbare risico’s zijn als bij bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen, zijn verplicht om periodiek een zogeheten Aanvullende risico- inventarisatie en evaluatie (ARIE)  uit te voeren.

Adviesbureau SAM kan u adviseren over het uitvoeren van een Brzo toets of het uitvoeren van een ARIE.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het toetsen van Brzo. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA