Milieumanagement

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieu- en arbovraagstukken.

Milieu en health&safety management

ISO 14001 en ISO 45001 zijn dé internationale normen op het gebied van milieuzorg en arbozorg. De normen helpen ondernemingen hun doelen op milieu- en  arbogebied  te bereiken. Eén van de uitgangspunten hierbij is integratie met andere management- en zorgsystemen, zoals ISO 9001 (kwaliteit)  en ISO 22000 (voedselveiligheid). 

Een milieu- en arbozorgsysteem levert veel voordelen op voor uw organisatie, zoals:

E

borging en verbetering van de milieu- en arbo-prestaties;

E

vermindering van kosten door afvalmanagement, energiebesparing en besparing op grondstoffen, lagere verzekeringspremies en milieuheffingen en het voorkomen van schadeclaims;

E

verbetering van het milieu-imago van het bedrijf;

E

voldoen aan arbo- en milieuwetgeving;

E

invulling geven aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze aanpak

Adviesbureau SAM ondersteunt bedrijven bij het hele traject om tot een milieuzorgsysteem en een arbozorgsysteem te komen, volgens de werkwijze:

E

vaststellen van intenties en doelen;

E

identificeren van milieu- en arboaspecten en milieu- en arboeffecten;

E

opstellen van (verbeter)plannen van aanpak;

E

opstellen van handboeken en procedures;

E

uitvoeren van audits;

E

begeleiden van de eindbeoordeling voor certificering.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het opzetten en implementeren van hun zorgsysteem. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA