Milieumanagement

SAM is gespecialiseerd in bedrijfsadvies op het gebied van tal van milieuvraagstukken.

Milieumanagement

SO 14001 en OHSAS 18001 zijn dé internationale normen op het gebied van milieuzorg en arbozorg. De normen helpen ondernemingen hun doelen op milieu- en  arbogebied  te bereiken. Eén van de uitgangspunten hierbij is integratie met andere management- en zorgsystemen, zoals ISO 9001 (kwaliteit)  en ISO 22000 (voedselveiligheid). 

Een milieu- en arbozorgsysteem levert veel voordelen op voor uw organisatie, zoals:

E

borging en verbetering van de milieu- en arbo-prestaties;

E

vermindering van kosten door afvalmanagement, energiebesparing en besparing op grondstoffen, lagere verzekeringspremies en milieuheffingen en het voorkomen van schadeclaims;

E

verbetering van het milieu-imago van het bedrijf;

E

voldoen aan arbo- en milieuwetgeving;

E

invulling geven aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Onze aanpak

Adviesbureau SAM ondersteunt bedrijven bij het hele traject om tot een milieuzorgsysteem en een arbozorgsysteem te komen, volgens de werkwijze:

E

vaststellen van intenties en doelen;

E

identificeren van milieu- en arboaspecten en milieu- en arboeffecten;

E

opstellen van (verbeter)plannen van aanpak;

E

opstellen van handboeken en procedures;

E

uitvoeren van audits;

E

begeleiden van de eindbeoordeling voor certificering.

Neem contact met ons op!

Vele bedrijven gingen u voor bij het opzetten en implementeren van hun zorgsysteem. Wij ontvangen veel positieve reacties over onze betrokken, resultaatgerichte en pragmatische aanpak. 

Meer informatie: 
Mira Smits
mira.smits@sambv.nl
06-14445885

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA