Attenderingsservice

Adviesbureau SAM houdt u op de hoogte van ruimtelijke wijzigingen rondom uw bedrijf. 

De Attenderingsservice!

De attenderingservice van Adviesbureau SAM B.V. houdt in dat u ieder kwartaal een inventarisatie ontvangt van ruimtelijke wijzigingen rondom uw bedrijf of een aantal locaties van uw bedrijf. Inspraakprocedures hanteren een termijn van zes weken waarbinnen je als belanghebbende kan reageren op een bekendmaking. Doordat onze attendering maandelijks plaatsvindt is er altijd voldoende tijd om te kunnen reageren op een bekendmaking. De informatie die verkregen wordt vanuit de verschillende bronnen worden door een specialist gescreend waarbij de nuttige bekendmakingen gescheiden worden van de niet belangrijke informatie (denk aan lichte bouwvergunningen als dakkapellen). De nuttige bekendmakingen worden per e-mail verzonden aan een e-mailadres naar keuze. Als er een wijziging plaatsvindt waarvan onze specialist van mening is dat deze een grote impact heeft op uw bedrijfsvoering dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Potentiële risico’s voorkomen

Voor veel bedrijven kunnen plannen van omliggende bedrijven, gemeenten of particulieren grote gevolgen hebben voor de huidige bedrijfsvoering of toekomstige uitbreidingsplannen van de onderneming. Denk aan de plannen van je buurbedrijf die de opslag voor gevaarlijke stoffen zodanig gaat uitbreiden dat de veiligheidscontour over uw terrein reikt. In dit geval kan uw bedrijf direct schade ondervinden in de eigen bedrijfsvoering, maar ook kan het van invloed zijn op de waarde van het bedrijf. Om langdurige planschadeprocedures achteraf te voorkomen, uw bedrijfszekerheid veilig te stellen en toekomstplannen te borgen heeft Adviesbureau SAM een attenderingservice ontwikkeld waarmee deze potentiele risico’s worden voorkomen.

Gemeenten, Provincies en waterschappen maken in de plaatselijke bladen, dagbladen en de Staatscourant bekend welke besluiten zij willen gaan nemen, bijvoorbeeld over het afgeven van een (bouw- of kap) omgevingsvergunning, het aanpassen van een bestemmingsplan of het stellen van een milieuverordening.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over onze nieuwe attenderingsservice neem dan contact op met een van onze adviseurs via info@sambv.nl.

ADVIESBUREAU SAM BV

Heikesestraat 4b
5512 PA Vessem

CONTACT

Tel: +31 (0) 497 - 33 61 96
Tel: +31 (0) 6 - 14 44 58 81
E-mail: info@sambv.nl

SAM OP SOCIAL MEDIA