De afvalverwerkings- en recyclingbranche wordt al jaren geplaagd door grote branden. Brandveiligheidsexperts vermoeden dat, naast ‘klassieke’ oorzaken als broei en brandstichting, lithium-ion accu’s en batterijen in de afvalstroom vaker een rol spelen als brandoorzaak. Om zicht te krijgen op de exacte omvang van de brandveiligheidsproblematiek in de afvalbranche, bereiden de veiligheidsregio’s momenteel een thema-onderzoek voor. Het onderzoek wordt gecoördineerd door het Netwerk industriële veiligheid van de 25 veiligheidsregio’s. Dit expertnetwerk heeft zijn oorsprong in het brandweertoezicht op Brzo-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen), maar maakt dit jaar de omslag naar een bredere benadering van industriële risico’s, ook bij niet-Brzo bedrijven. De taakverbreding van de veiligheidsregio’s in het toezicht op industriële veiligheid sluit aan op de aanstaande invoering van de Omgevingswet. Die wet kent de term Brzo niet meer maar spreekt uitsluitend over ‘milieubelastende activiteiten’.

Met het beoogde onderzoek wil het netwerk Industriële Veiligheid analyseren wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn, welke factoren een rol hebben gespeeld in de brandontwikkeling en of brandpreventieve voorzieningen aanwezig waren en hebben gefunctioneerd. De uitkomsten moeten de basis vormen voor een beleidskader voor advisering door de veiligheidsregio’s op de milieuvergunning bij afvalbedrijven en voor het opstellen van een model-inspectieplan voor gerichte brandveiligheidsinspecties in de afvalbranche.

Wilt u meer weten over het voorkomen van afvalbranden? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl