Uitstel van de Omgevingswet

Uitstel van de Omgevingswet

In het bestuurlijke overleg met minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is de Omgevingswet voor de vierde keer uitgesteld. Dit is samenspraak met IPO, VNG en UvW. Oorspronkelijk zou de ingangsdatum van de Omgevingswet in 2013 zijn. Dit wordt...
De energietransitie in de industrie in beeld

De energietransitie in de industrie in beeld

De energietransitie speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse industrie. Naast Europese doelstellingen als de Europese Energy-Efficiency richtlijn en het klimaatakkoord van Parijs, is voor veel bedrijven de energietransitie steeds noodzakelijker. Met de huidige...
Subsidies voor duurzaam ondernemen

Subsidies voor duurzaam ondernemen

Er bestaan verschillende landelijke subsidies en fiscale aftrekposten die de ondernemer kunnen helpen bij het verduurzamen van het bedrijfspand of de productieprocessen. Wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden? Neem hiervoor contact op met...
Herziening Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE)

Herziening Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023, treedt ook de herziening Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) in werking. ARIE is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid...
Even voorstellen; Lize Sterk

Even voorstellen; Lize Sterk

Bij deze stellen wij graag onze nieuwe collega Lize Sterk aan u voor. Als milieuadviseur houdt Lize zich onder andere bezig met ondersteuning en advies bij milieuvraagstukken.  Voorheen was Lize werkzaam als adviseur bij Woonbedrijf, ze heeft hier ruime ervaring...