Even voorstellen; Koen Krowinkel

Even voorstellen; Koen Krowinkel

Mijn naam is Koen Krowinkel en ik ben in Februari begonnen aan mijn stage bij adviesbureau SAM. Ik studeer de opleiding Milieukunde aan de HAS-hogeschool. Ik ga mij de komende weken bezighouden met het opstellen van een afvalpreventieonderzoek. De almaar groeiende...
Voorkom geuroverlast

Voorkom geuroverlast

Er is in Nederland omtrent ‘geur’ geen specifieke wetgeving voor bedrijven, met uitzondering van veehouderijen. In Nederland is de bescherming tegen geurhinder van bedrijven (uitgezonderd veehouderijen) geregeld via het Activiteitenbesluit (algemene regels). Daarnaast...
Invoering van de omgevingswet

Invoering van de omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo bundelt de Omgevingswet maar liefst 26 sectorale wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Aanvankelijk zou de wet in 2013 in...
Gebruik van explosieveilige apparaten

Gebruik van explosieveilige apparaten

In gebieden waar explosiegevaar kan heersen, mogen alleen explosieveilige apparaten (ATEX‑apparaten) aanwezig zijn en worden gebruikt. Alleen bij hoge uitzondering mogen niet‑ ATEX‑apparaten, onder voorwaarden, tijdelijk worden toegepast. Onlangs is de NTA 7914 in...