Even voorstellen; Harm van den Dries

Even voorstellen; Harm van den Dries

Bij deze stellen wij graag onze nieuwe collega Harm van den Dries aan u voor. Als junior Adviseur houdt Harm zich onder andere bezig met vergunningsaanvragen. Harm is in juli 2022 afgestudeerd aan de HAS Hogeschool voor de opleiding Milieukunde. Hierbij hield hij zich...
Stikstofdoelen industrie

Stikstofdoelen industrie

Op 10 juni heeft minister Van der Wal de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de industrie is met name het aspect stikstofdepositie relevant. In tegenstelling tot de gebiedsgerichte aanpak voor de landbouw, wil...
Brandrisico door batterijen in afvalstroom

Brandrisico door batterijen in afvalstroom

De afvalverwerkings- en recyclingbranche wordt al jaren geplaagd door grote branden. Brandveiligheidsexperts vermoeden dat, naast ‘klassieke’ oorzaken als broei en brandstichting, lithium-ion accu’s en batterijen in de afvalstroom vaker een rol spelen als...
Subsidieaanvraag SDE++

Subsidieaanvraag SDE++

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) 2022 is bedoeld voor bedrijven en (non-profit-)instellingen die op grote schaal hernieuwbare (duurzame) energie produceren. Of CO₂-verminderende technieken willen toepassen. Zij...
Subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Vanaf maandag 3 oktober 2022 is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Waarom DUMAVA? DUMAVA is er specifiek op gericht eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te...