De Awb is een belangrijke Nederlandse wet die het bestuursrecht regelt. In de Awb staan onder meer de bevoegdheden van de Bevoegde gezagen en de termijnen van bezwaar en beroep. De Awb verplicht tot het versturen van een ontvangstbevestiging van alles wat het bevoegd gezag elektronisch ontvangt en waar een procedure aan gekoppeld is. Dit geldt dus ook voor de elektronische milieu- of bouwgerelateerde meldingen onder de Omgevingswet die Adviesbureau SAM namens de fabrieken indient.

Het is niet wettelijk verplicht om een brief te sturen waarin het bevoegd gezag aangeeft of de melding wel of niet in orde is. Maar als de melding niet in orde is, geldt een verbod op het uitvoeren van de activiteit. Het kan dus voorkomen dat een melding is ingediend en hierop een ontvangstbevestiging is ontvangen, maar, dat de melding niet akkoord is en hierop geen schrijven vanuit het bevoegd gezag komt. Een belangrijk aandachtspunt voor ons als adviseurs en voor u als bedrijf!