De energietransitie speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse industrie. Naast Europese doelstellingen als de Europese Energy-Efficiency richtlijn en het klimaatakkoord van Parijs, is voor veel bedrijven de energietransitie steeds noodzakelijker. Met de huidige gas- en energieprijzen stijgen ook de productiekosten, waardoor steeds meer bedrijven de noodzaak voelen om over te stappen op duurzame initiatieven.

Op dit moment is de industrie verantwoordelijk voor 40% van de totale broeikasgasemissies in ons land. Het overstappen op duurzame, hernieuwbare energiebronnen is dan ook wat de energietransitie voor Nederland inhoudt. Helaas komen hier meerdere problemen bij kijken. Wanneer bedrijven overstappen van traditioneel aardgas naar bijvoorbeeld wind- en zonne-energie als energiebron, zal de vraag naar en het aanbod van elektriciteit toenemen. Het huidige energienet van Nederland is een tweerichtingsverkeer. Zo kan energie worden afgenomen, maar groene energie kan ook worden terug geleverd. Echter kan het net de energievraag niet aan wanneer de volledige industrie zal overstappen op elektrische energiebronnen. Naast het aanwenden van nieuwe energiebronnen, zal ook moeten worden gekeken naar effici├źntiestappen voor het verlagen van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Stagiaire Marit Smit, 3e jaars studente milieukunde, is momenteel bezig met het in kaart brengen van het productieproces en het daarbij behorende energieverbruik bij een zuivelverwerkend bedrijf. Aan de hand hiervan zal er een meerjarenplan opgesteld worden waarmee dit bedrijf de nodige stappen kan treffen ten behoeve van de energietransitie. Wilt u ook weten of uw bedrijf stappen kan nemen t.b.v. de energietransitie? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.