De Europese Commissie heeft op 29 juni 2023 de Europese Machineverordening gepubliceerd. Deze Europese wet is voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload. De Machineverordening treedt twintig dagen na publicatie in werking. Er geldt een overgangstermijn van 42 maanden. Dit betekent dat de Machineverordening volledig van toepassing is vanaf 1 januari 2027.

De Machineverordening is een Europese wet en draagt bij aan een gelijk speelveld voor fabrikanten, importeurs, distributeurs en leveranciers voor het op de markt brengen van veilige machines. In de Machineverordening staan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen waaraan producten moeten voldoen. Ook is er sprake van een protocol voor het op de markt brengen van deze machines en producten. Bij de uitvoering van de vele essentiële veiligheids- en gezondheidseisen in de Machineverordening worden normen gebruikt. Pas wanneer deze normen opgenomen zijn in de lijst van de Europese Unie (OJEU), is er sprake van geharmoniseerde normen.