Reeds in oktober 2019 is de nieuwe verordening voor de minimale efficiëntie van elektromotoren en frequentieregelaars ingegaan, echter is deze regeling gefaseerd ingevoerd. Door de nieuwe verordening moeten zowel motoren als frequentieregelaars aan strengere voorschriften gaan voldoen. Bovendien moet men in het kader van de onderzoeksplicht inzicht hebben in de diverse vermogens en energieklassen van de motoren.
Per 1 juli 2023 gaat Super premium efficiëntieniveau IE4 van kracht voor draaistroommotoren van 75 tot en met 200 kW. Motoren van 200 tot en met 1000 kW blijven IE3. Naast de klasseverhoging vallen meer motoren dan voorheen onder de verordening. Zo moeten éénfase motoren vanaf 0,12 kW ook aan IE2 voldoen.