De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september 2023 kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen:

  • Investeringen in de glastuinbouw waarvoor ook subsidie vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) is gegeven.
  • Investeringen in warmte- en/of koudenetten. Vorig jaar werd besloten om warmte- en/of koudenetten uit de regeling te schrappen. Dit besluit is genomen in de veronderstelling dat deze warmteinfrastructuur op andere wijzen voldoende financieel gestimuleerd wordt, onder andere via de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Nu blijkt dat stimulering vanuit de energie-investeringsaftrek naast deze nieuwe subsidie nog steeds noodzakelijk is voor een succesvolle overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
  • Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag. De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ondersteunt niet alle investeringen in deze techniek. Daarom blijft financiële stimulering vanuit de energie-investeringsaftrek ook voor deze techniek noodzakelijk.

Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.