Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin worden ook de aanpassingen aan de energiebesparingsplicht opgenomen. Om te garanderen dat de aanpassing van de energiebesparingsplicht op 1 juli 2023 in werking treedt, worden de aanpassingen ook verwerkt in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer. Vanaf 1 juli 2023 geldt dus onderstaande situatie.

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar eens in de 4 jaar over rapporteren. Dit doet u op grond van de informatieplicht energiebesparing en/of op grond van de onderzoeksplicht energiebesparing.

De energiebesparingsplicht

Aparte plichten voor activiteiten en gebouwen

De energiebesparingsplicht is onder de Omgevingswet opgenomen in 2 besluiten. Het ene besluit gaat over de milieubelastende activiteiten op een locatie, het andere besluit over de gebouwen op een locatie, de zogenoemde gebruiksfuncties. Bijvoorbeeld een winkel- of kantoorfunctie.

Maatregelen die CO2 reduceren

De energiebesparingsplicht gaat vanaf 2023 ook over maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die geen energie besparen, maar wel CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot.