Mijn naam is Koen Krowinkel en ik ben in Februari begonnen aan mijn stage bij adviesbureau SAM. Ik studeer de opleiding Milieukunde aan de HAS-hogeschool. Ik ga mij de komende weken bezighouden met het opstellen van een afvalpreventieonderzoek. De almaar groeiende wereldbevolking leidt namelijk tot een forse toename van afval, waar we op een verantwoorde manier mee om dienen te gaan. Om deze reden is het belangrijk dat bedrijven inzicht krijgen in hun afvalstromen. Om meer inzicht te krijgen in de aanwezige afvalstromen en de wijze waarop het bedrijf met afval omgaat, is het verstandig om een afvalpreventieonderzoek uit te voeren. Het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek is verplicht voor bedrijven die meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval of 25 ton bedrijfsafval produceren. Aan de hand van het onderzoek wordt een afvalpreventieplan opgesteld met maatregelen om de afvalproductie te verminderen.

Wilt u meer weten over afvalpreventie? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.