Ligt uw bedrijf in de buurt van een Natura 2000-gebied en kunnen de bedrijfsactiviteiten effect hebben op dit gebied, dan moet uw bedrijf naast de omgevingsvergunning in bepaalde gevallen ook over een natuurvergunning beschikken. Wanneer u bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden of uw bedrijfssituatie wilt legaliseren, dan mag dit niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Stikstof komt vrij bij verbrandingsprocessen, oftewel stookinstallaties, en als gevolg van verkeersbewegingen. Hierdoor hebben vrijwel alle industriële bedrijven te maken met stikstofdepositie.

Intern salderen
Als de stikstofdepositie van uw bedrijf niet toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie op de betreffende locatie, dan kan de stikstofuitstoot worden aangepakt door gebruik te maken van intern salderen. Bij intern salderen kan het stikstofprobleem binnen het bedrijf worden opgelost. Er is dan geen natuurvergunning nodig. De referentiesituatie is voor elk bedrijf anders en hangt af van het moment van aanwijzen van de nabijgelegen natuurgebieden en welke ontwikkelingen in de bedrijfs­voering er sindsdien hebben plaatsgevonden.

Is intern salderen niet mogelijk, bijvoorbeeld door negatieve effecten op de bedrijfsvoering (lees: bijvoorbeeld ongewenste verlaging van het gasverbruik of het aantal verkeersbewegingen), dan is er op dit moment voor bedrijven in alle provincies, behalve Utrecht en Overijssel, de mogelijkheid om extern te salderen.

Extern salderen
Bij extern salderen is het mogelijk om als bedrijf stikstof van een andere onderneming te kopen om de eigen gewenste toename in stikstofdepositie mee te verrekenen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van extern salderen, dan neemt de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied (per saldo) in zijn geheel gezien niet toe. Dit komt doordat een andere activiteit die stikstof veroorzaakt op een Natura 2000-gebied geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd en de gewenste stikstof veroorzakende activiteit deze uitstoot met depositie op hetzelfde Natura 2000-gebied overneemt. We spreken bij extern salderen dan ook over een saldogever en een saldo-ontvanger.

Voorwaarden
Extern salderen kan niet zomaar. Er zijn verschillende voorwaarden. Zo moet altijd worden voldaan aan de Provinciale beleidsregels en moet met een zogenoemde AERIUS-berekening de stikstofdepositie in beeld worden gebracht. Ook mag het bedrijf, die de stikstofruimte overneemt, niet alle stikstofuitstoot van de saldogever benutten voor eigen ontwikkeling. De norm is maximaal 70%. De overige 30% komt ten gunste van de natuur.

Wilt u als bedrijf extern salderen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de juiste aanpak, het uitvoeren van de AERIUS-berekening en de aankoop van de rechten. Ook kunnen wij de vereiste vergunningaanvraag verzorgen.

Kanttekening: op 25 november 2022 heeft minister van der Wal een kamerbrief verstuurd waarin wijzigingen m.b.t. salderen worden voorgesteld. Momenteel is nog niet duidelijk wat precies de wijzigingen gaan zijn. Wij houden u op de hoogte.

Heeft u vragen over intern of extern salderen? Wij helpen u graag.

Neem contact met ons op via info@sambv.nl.