Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023, treedt ook de herziening Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) in werking. ARIE is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. In de herziene ARIE-regeling zit een koppeling met de Omgevingswet en Seveso-inrichtingen (de huidige Brzo 2015-inrichtingen). Als een bedrijf momenteel onder de huidige regeling valt, moet deze aan de verplichtingen voldoen. Voor bedrijven die er straks onder komen te vallen, wordt een overgangstermijn van een jaar toegestaan waarin ze de verplichtingen kunnen implementeren.

Wilt u meer weten over ARIE? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.