Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo bundelt de Omgevingswet maar liefst 26 sectorale wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Aanvankelijk zou de wet in 2013 in werking treden. Inmiddels is de datum van inwerkingtreding al vier keer uitgesteld. De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen.

Het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is inmiddels door de minister aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord gaat, wordt het KB aangeboden aan de Koning. Na ondertekening zal de Omgevingswet definitief op 1 januari 2023 ingaan.

Met de keuze voor 1 januari 2023 en het voorhangen van het KB ontstaat de duidelijkheid over het moment van inwerkingtreding die nodig is voor de uitvoeringspraktijk. Zodat op basis van een stabiel en functionerend stelsel, goed kan worden geoefend en de nieuwe manier van werken kan worden ingeregeld.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem hiervoor contact op met info@sambv.nl.