Recent was in het nieuws dat het RIVM de laatste jaren een flinke toename ziet van het aantal mensen dat ernstig ziek wordt of zelfs overlijdt door een besmetting met Legionella. Helaas is het vaak moeilijk om de besmettingsbron te achterhalen, waardoor het RIVM in het duister tast over de oorzaak van de toename.

Bij industrieën vormen natte koeltorens een reëel gevaar. De koeltoren vernevelt water, dat zich als een lichte mist verspreidt. Via de waternevel kunnen legionellabacteriën eenvoudig terechtkomen in de lucht die mensen inademen. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn.

Bij een natte koeltoren moet een:
– een risico-analyse en een legionella beheersplan worden opgesteld.
– een logboek worden bijgehouden.

Adviesbureau SAM kan u ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving voor uw werknemers en voor omwonenden.