De toename van het gebruik van producten met lithium-ion accu’s en batterijen zorgt voor meer brandgevaarlijke situaties. Steeds vaker komen situaties voor waarbij accu’s spontaan ontbranden of zelfs exploderen. Teneinde de risico’s van dit soort situaties te beperken, is er een nieuwe PGS richtlijn opgesteld. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen. Een PGS richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. PGS 37-2 legt vast hoe om te gaan met de opslag van Lithium ion batterijen.

In PGS 37-2 is vastgelegd dat de opslag van Lithium ion accu’s plaats dient te vinden in Lithium ion accukasten. Dit zijn brandwerende veiligheidskasten. Sommige kasten hebben zelfs extra opties zoals een intern blussysteem of een zwaailicht. Door gebruik te maken van een dergelijke kast, wordt de kans op verspreiding van de brand veel kleiner. Ook verzekeraars hebben het gebruik van een dergelijke kast opgenomen in de polisvoorwaarden.